Leden van de werkgroep

Afvaardiging bestuur:

  • Leny Potze
  • Mariëtte de Boer
  • Margriet Niezen
  • Hilde Kortman
  • Erik ter Veer
Belangrijkste punten uit 2022:

Hilde Kortman is toegetreden tot de werkgroep. 

Organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd van Vledderveen:

  • Paasactiviteit
  • Kindermiddag tijdens zomerfeest
  • Sinterklaas
Belangrijkste punten uit 2021

Organiseren van diverse jeugdactiviteiten. Vanwege de corona-crisis is dit beperkt gebleven tot de activiteiten Lasergamen en Sinterklaas. Ook heeft de werkgroep enkele keren fysiek vergaderd in de Leerkamer en verder contacten onderhouden via mail en app.