AVG verklaring

Hierbij verklaart Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen heeft kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen zijn hieronder te vinden.

Door Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen is verklaard dat:

De vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

  • Lidmaatschap;
  • Persoonsgegevens: Naam, Adres, Woonplaats en E-mail t.b.v. de ledenadministratie;
  • Verwerkingen: Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
  • Verwerking door: Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen;
  • Bewaartermijn: Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben de AVG verklaring zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Wij als vereniging maken geen gebruik van de diensten van derden.

De persoonsgevens staan op de laptop van het bestuur, deze heeft een actueel antivirus programma en word dagelijks geupdate samen met het besturingsprogramma van de computer

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware, waarbij zowel de beveiligingssoftware als het  besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van de computer.

Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up, alle persoonsgegevens zijn in het eigen beheer van de vereniging.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Als een lid zijn lidmaatschap op zegt dan worden zijn gegevens verwijderd. In de financiële administratie word alleen de naam en de vermelding dat de contributie is afgedragen bewaard.

Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.

Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:

Al onze gegevens staan niet op een netwerk of internet database. De gegevens staan in een Excel bestand op de laptop van de secretaris. Dit bestand word gedeeld met de overige bestuursleden als er wijzigingen in het ledenbestand zijn. Alle computers zijn beveiligd middels een actueel anti virusprogramma. Deze gegevens worden niet aan anderen overgedragen.

Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.

Het Excel bestand van de ledenadministratie kan alleen worden geopend met een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij als vereniging hebben geen papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan. De persoonsgegevens staan uitsluitend in een Excel bestand.

De leden krijgen enkel mail over het betalen van contributie, belangrijke informatie aangaande het dorp Vledderveen en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Deze zijn alleen voor de leden van de vereniging.

Wij als vereniging maken geen gebruik van digitale direct markering. Aldus verklaard door:
Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen
Datum: 25-5-2018