Werkgroepen “Vledderveen in beweging”

Onderstaand treft u een overzicht van de diverse actieve werkgroepen binnen Vledderveen.

Werkgroep WhatsApp buurtpreventie

Werkgroepleden                       : Joran Dost, vacature voor een tweede werkgroeplid. 

Contactpersoon naar bestuur: Joran Dost

Belangrijkste punten uit 2021

Er is in 2021 naast een alarmgroep ook een chatgroep geïnstalleerd. Er zijn momenteel in de eerste groep 70 deelnemers en in de tweede groep 42 deelnemers.

Werkgroep Duurzaam Vledderveen

Werkgroepleden:                      Hans van Bree, Jan Dost, Christiene Noot, Annemieke Buist, Geert Koster

Contactpersoon naar bestuur: Jan Dost

Belangrijkste punten uit 2021

In maart is de werkgroep van start gegaan, eerst online, later een aantal fysieke bijeenkomsten.
Daarnaast is er een aantal contacten geweest met gemeente, Groninger Energiekoepel, en andere organisaties met vergelijkbare plannen.

In december is het startdocument Energievisie Vledderveen bekrachtigd door het bestuur en dit is bij de gemeente ingediend. Tevens wordt bekeken of er financiële middelen aan te boren zijn om het proces uit te gaan voeren.
De werkgroep wil vóór de ledenvergadering 2022 de inwoners informeren over de tot nu toe gezette stappen en toestemming vragen aan de vergadering om dit traject voort te zetten.

Klik op het plaatje voor meer informatie over de twee andere werkgroepen.