Leden van de werkgroep
 • Herwin Luikens (Contactpersoon bestuur)
 • Johan Alders
 • Albert Bakker
 • Lenie van Bree
 • Geert Koster
 • Gert Jan Starke
 • Henk Ensing (Contactpersoon Gemeente)
Belangrijkste punten uit 2021:

De schouw in mei werd gehouden zonder leden van de werkgroep, wel werd deze voorbereid door de werkgroep.

In juli is er een onderhoud geweest met leden van de werkgroep en Jordy Geerlings van de gemeente, o.a. over de mogelijkheden van ecologisch bermbeheer.

In oktober heeft de wijkschouw wel plaats gevonden met een lid van de werkgroep, na grondige voorbereiding en op aandringen van de werkgroep. Dit heeft geresulteerd in een wijkschouw waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn. Enkele voorbeelden:

 • Een gedeelte van het fietspad is inmiddels vernieuwd.
 • Er zijn bomen verwijderd waar dit een gevaarlijke situatie opleverde m.b.t. het uitzicht.
 • Vledderveen staat hoog op de lijst voor het plaatsen van een smiley-bord.
 • Er wordt opschot verwijderd daar waar de situatie onveilig is.
 • Diverse Fixi-meldingen verkeerd terecht gekomen zijn, worden opnieuw bekeken.
 • In het kader van ecologisch bermbeheer wordt er gestart met een proefproject op de hoek Vledderweg/ Ontsluitingsweg bij het nieuwe elektriciteitshuisje.