Hoe willen we verder met het wijkenergieplan Vledderveen

De avond is gestart met een kort overzicht van de activiteiten vanaf juli 2022. In mei 2023 is het wijkenergieplan afgerond met daarin een realistische route naar een aardgasvrij en energieneutraal Vledderveen. De route elektrificatie is voor nu het meest passend. Belangrijke aspecten zijn kosten, verzwaring van het elektriciteitsnetwerk en (gemeentelijk) beleid.

De rest van de avond is met de aanwezige inwoners avond gesproken over de volgende uitgangspunten

  • hoe zetten we de 5 stappen uit het wijkenergieplan naar concrete acties op de onderdelen isoleren, duurzaam verwarmen en zelf opwekken
  • hoe kunnen we de aanwezige kennis en/of ervaring bij de inwoners delen met elkaar

Er is o.a. gesproken over het delen van de ervaringen van een EPA en het delen van kennis over het comfort van het huis na verduurzamingsactie(s). Over eventuele werkgroepen wordt aangegeven dat er bereidheid is om mee te doen indien het afgebakend (begin en eind binnen afgesproken tijd) is. Belangrijk is om het eigen belang in te zetten voor het gezamenlijk belang en begin met 1 of 2 werkgroepen.

Na geanimeerde en opbouwende discussies is de avond is afgesloten met de volgende besluiten :

  • Er moet een ‘werkgroep’ blijven bestaan als regiegroep om in gesprek te blijven met o.a. de gemeente. Randvoorwaarde hiervoor is dat er een wisselwerking moet zijn door inzet van de bewoners.
  • Er moet een (digitaal) forum achtige manier komen waar inwoners op eigen initiatief hun kennis/ervaringen aanbieden n.a.v. bijvoorbeeld vragen.

De werkgroep heeft aangegeven hier op terug te komen.

Hieronder de uitnodiging voor de bewonersavond op 22 mei 2023.

Laatste nieuws
Activiteiten
Gemeentenieuws
Social media