Op de uitnodiging hebben 8 inwoners gereageerd waarvan er 6 aanwezig waren. Het was een zeer levendige avond met opmerkingen, vragen, ideeën etc. over de energietransitie en de stappen daarbinnen zoals verminderen energieverbruik door isolatie, mogelijke energiescenario’s en het inzetten van ‘ervaringsdeskundigen’ uit Vledderveen. Over de verdere uitwerking wordt inmiddels gesproken.