Nieuws van de werkgroep "Dorpsvisie"

2014: De ontwikkelingen

De werkgroep Jeugd- en kinderactiviteiten

De werkgroep Jeugd- en kinderactiviteiten is dit jaar van samenstelling verandert. Na jaren trouwe dienst hebben Jolanda Wilts en Janny Moorlag besloten om te stoppen. Dat is jammer maar wel begrijpelijk. Gelukkig hebben we twee nieuwe enthousiaste dames gevonden om ons team te ondersteunen. Mariette de Boer en Leny Potze zijn als werkgroepleden tot de werkgroep toegetreden.   Dit jaar is een wat rustiger jaar geweest. We hebben in het voorjaar een knutselactiviteit voor de kinderen van de basisschoolleeftijd georganiseerd. Dat was erg leuk en gezellig. Ook deze keer mochten we gebruik maken van de schuur van Berend en Jolanda Wilts, nog bedankt daarvoor.

We hadden voor juni voor de jeugd van 6 tot 16 een hele leuke interessante speurtocht voorbereid. Helaas waren er maar twee opgevas dus hebben we besloten om die niet door te laten gaan.

In september was de meidenmiddag in de kapsalon. Deze is heel goed bezocht, de meiden namen ook nog vriendinnetjes mee uit omliggende dorpen. De foto’s zijn inmiddels klaar en heel mooi geworden. De meiden kunnen ze bij de kapsalon ophalen.  In november bezoekt natuurlijk Sint Nicolaas ook Vledderveen. We hebben met hem af kunnen spreken dat hij zaterdagmiddag 29 november voor ons vrijhoud. Waarschijnlijk komt hij niet helemaal op dezelfde manier in het dorp aan als dat we de laatste jaren gewend zijn. Zodra we hierover meer zekerheid hebben zullen we alle kinderen informeren.

Ook de werkgroep jeugd is zich aan het voorbereiden op 2015, het jaar waarin Vledderveen 135 jaar bestaat. Wij zullen ook deelnemen aan de feestweek met een aantal mooie activiteiten. Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke dingen als de knutselmiddagen en het Sint Nicolaas bezoek.

We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen.

Namens de werkgroep jeugd; Leny Potze, Mariette de Boer, Ronald Lichtenberg en Hanneke Leeuwenhoek.

 

 

Wijk schouw openbaargroen

Op donderdag 25 september is er weer een groenschouw geweest in Vledderveen Op 4 locaties is er geschouwd. De schouw is uitgevoerd door de heren G. van der Horst en H. van Dijk van de gemeente Stadskanaal en namens Plaatselijk Belang Vledderveen: J. Alders, A. Bakker een H. van Bree.


Gekeken is naar o.m. naar de staat van het groen, meubilair en reiniging.

De volgende opmerkingen c.q. acties:
De algehele staat van het groenonderhoud ziet er netjes en verzorgt uit.
 * Bocht Vledderweg; om bank is niet gemaaid, schrikhekken beschadigd en slecht zichtbaar  
   door overhangende begroeiing. Hekken evt. vervangen door bord met richting pijl.
   Binnen bocht uitgesleten. Takken begroeiing terug snoeien boven de berm. Actie Wedeka.

 * Hoek Vledderkanaal - 3e Oomsberg; voorrangsbord op de 3e Oomsberg kan weg.
    Wegmarkering en belijning is uitgevoerd.

 * Hoek fietspad - 3e Oomsberg; bord “doodlopende weg” staat scheef.

 * Waterschapsweg nabij huis nr. 27; bomen langs de Waterschapsweg worden opgesnoeid en
    evt. opgekroond, zodanig dat de straatverlichting niet weg valt door het gebladerde. V.w.b.
    het verzamelen van blad langs de Waterschapsweg stelt de gemeente 2 blad korven
    beschikbaar en daarnaast is het toegestaan op nog 2 plaatsen blad te verzamelen. Dit blad
    zal zo nodig 1 x per week opgehaald worden. 

 De rapportage van de gemeente is hieronder weergegeven
Groenschouw

 * Schouwpunt 36 is de kruising Vledderkanaal met Vledderweg 
 * Schouwpunt 37 is de kruising 3e Oomsberg en het fietspad
 *
Schouwpunt 225 Waterschapsweg ter hoogte van nr. 27b
 *
Schouwpunt 230 Hoek Vledderkanaal met 3e Oomsberg

 

 

 

2013: De ontwikkelingen  

15-05-2013: Integrale Dorpsevaluatie Vledderveen, zie artikel op de Nieuwspagina van de Dorpsvisie. 

06-03-2013: Overleg Bestuur PBV en gemeente, zie artikel op de Nieuwspagina van de Dorpsvisie.  

2012: De dorpsvisie en de werkgroepen.

December 2012: De Dorpsevaluatie wordt verspreid, zie op de Nieuwspagina van de Dorpsvisie.

30 oktober 2012: evaluatie Dorpsvisie.

Op 20 maart is er een plenaire vergadering geweest met werkgroepen en bestuur Plaatselijk belang, hieruit zijn weer een aantal activiteiten voortgekomen, en tevens zal dit jaar de evaluatie plaats vinden van de dorpsvisie. 

 

2011: Waar is De Dorpsvisie op dit moment mee bezig? 

De laatste werkgroepenvergadering is geweest op 5 oktober 2011, met 4 bestuursleden en Sandra Vos namens Wijkaanpak. De belangrijkste onderwerpen vindt u in onderstaand stuk. In het kort kunnen we tevreden zijn over de inzet van alle werkgroepen! 


Evaluatie Integrale Wijkschouw met wijkaanpak op 20 juni, zie artikel. 

De werkgroepen hebben op 6 juni 2011 een werkgroepvergadering gehad met 2 leden van Bestuur Plaatselijk Belang. In onderstaand stuk kunt u de belangrijkste onderwerpen lezen. 

De werkgroepen hebben op 21 februari een werkgroepvergadering gehad. In onderstaand stuk kunt u de belangrijkste onderwerpen lezen, waar de werkgroepen zich mee bezig houden. 

De werkgroepen zullen op de in 2010 ingeslagen weg doorgaan, en acties of activiteiten gaan plannen. Voor informatie hierover kunt u terecht op de andere pagina’s onder het kopje Dorpsvisie.

 
Geen artikelen te zien