Werkgroep Onderhoud & Openbare Ruimte

Leden van de werkgroep

Contactpersoon bestuur: Herwin Luikens

Johan Alders

Albert Bakker

Lenie van Bree

Geert Koster

Gert Jan Starke

Contactpersoon Gemeente: Henk Ensing

 Belangrijkste punten uit 2021:

De schouw in mei werd gehouden zonder leden van de werkgroep, wel werd deze voorbereid door de werkgroep.

In juli is er een onderhoud geweest met leden van de werkgroep en Jordy Geerlings van de gemeente, o.a. over de mogelijkheden van ecologisch bermbeheer.

In oktober heeft de wijkschouw wel plaats gevonden met een lid van de werkgroep, na grondige voorbereiding en op aandringen van de werkgroep. Dit heeft geresulteerd in een wijkschouw waarin duidelijke afspraken gemaakt zijn. Enkele voorbeelden:

  • Een gedeelte van het fietspad is inmiddels vernieuwd.
  • Er zijn bomen verwijderd waar dit een gevaarlijke situatie opleverde m.b.t. het uitzicht.
  • Vledderveen staat hoog op de lijst voor het plaatsen van een smiley-bord.
  • Er wordt opschot verwijderd daar waar de situatie onveilig is.
  • Diverse Fixi-meldingen verkeerd terecht gekomen zijn, worden opnieuw bekeken.
  • In het kader van ecologisch bermbeheer wordt er gestart met een proefproject op de hoek Vledderweg/ Ontsluitingsweg bij het nieuwe elektriciteitshuisje.

 

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam