Groningen Hartveilig Online opfris reanimatie- cursus 

Groningen HartVeilig biedt gratis online reanimatie cursus aan. 

Vanaf 1 april biedt GHV alle burgerhulpverleners in de provincie Groningen een online reanimatiecursus aan.
De cursus bestaat uit 7 modules van 5 – 15 minuten met informatie en oefeningen die thuis gemakkelijk gevolgd of
nagedaan kunnen worden. Elke dag komt een nieuwe module beschikbaar.

In de komende periode krijgen alle burgerhulpverleners een persoonlijke uitnodiging om mee te doen.
De cursus is alleen te volgen in een beveiligde omgeving en met een Instagram account.

Wie daar niet over beschikt, leest in het aanmeldingsformulier hoe zo’n account aangemaakt kan worden.

Deze online cursus is overigens geen vervanging van de officiële herhalingscursus.
Het is voor iedereen wél een unieke mogelijkheid om in deze tijd van Corona aandacht te schenken aan de aangeleerde
theorie over en praktijk van reanimeren.

 
U kunt zich hier aanmelden

 

 

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas