Bestuur Plaatselijk Belang

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Richard Spelde

Vice voorzitter: Jan Dost

Secretaris: Ine Bles

Penningmeester: Leny Potze- Stahl

Bestuursleden: Christiene Noot, Leo Wolthuis, 

We staan hier voor de ingang van de Leerkamer, onze huidige vergaderruimte, 

met dank aan Geesje Lichtenberg voor het maken van de foto.

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam