Bestuur Plaatselijk Belang

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Richard Spelde

Vice voorzitter: Jan Dost

Secretaris: Ine Bles

Penningmeester: Leny Potze- Stahl

Bestuursleden: Christiene Noot, Leo Wolthuis, 

We staan hier voor de ingang van de Leerkamer, onze huidige vergaderruimte, 

met dank aan Geesje Lichtenberg voor het maken van de foto.

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas