31 mei - Volleybaltoernooi

31 mei - Volleybaltoernooi

Op donderdag 31 mei a.s. organiseren we weer het stratenvolleybaltoernooi.

Teams kunnen zich, net als voorgaande jaren, opgeven via onze contactpagina. Opgave graag vóór 22 mei 2018.

Het toernooi wordt weer gehouden op Koopmans houkje.
We starten rond 18.30 uur.

Teams moeten minimaal uit 6 mensen bestaan.

Geef je snel op, dan maken we er weer een mooie wedstrijd van!

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas