4 april - Wethouder in Vledderveen voor "Stadskanaal op Zon"

4 april 2018 - Wethouder Bessembinders in Vledderveen voor "Stadskanaal op Zon"

Afgelopen maandagavond 26 maart 2018 is in de gemeenteraadsvergadering de gebiedsvisie "Stadskanaal op Zon" besproken en door de gemeenteraad aangenomen. Plaatselijk Belang Vledderveen heeft het college gevraagd deze visie uit te komen leggen. Wethouder Bessembinders heeft hier positief op gereageerd.

Op woensdagavond 4 april om 19.30 uur zal wethouder Bessembinders, samen met de betrokken ambtenaren aanwezig zijn in de zaal van Café Veldzicht.

Tijdens deze avond zal de visie "Stadskanaal op Zon" worden toegelicht en is er ruimte voor vragen.

 

Wij hopen op uw komst en zien u graag woensdag 4 april in de zaal van Café Veldzicht!

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas