Activiteiten september afgelast! 

Tot onze spijt moeten we, gezien de aangescherpte maatregelen i.v.m. Corona, helaas ook de activiteiten in september afgelasten.

De komst van het college was al afgezegd, we hebben nu ook de Jeugdactiviteit en de Burendag afgelast.

De werkgroep Jeugd komt eind september nog wel bij elkaar; als daar nog een activiteit uit naar voren komt zullen we u daar tijdig van op de hoogte brengen.

We zijn wel van plan om Vledderveen Schoon op 24 oktober door te laten gaan.

Houd u daarvoor de mail en flyer die eind september verspreid wordt in de gaten.

Tot zover onze berichtgeving, blijft u vooral gezond!

Bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen!

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas