vrijdag 26 februari 2016 15:29

Jaarvergadering 26 februari 2016

door  Mariette

Jaarvergadering en bingo op 26 februari

Op vrijdag 26 februari vond de jaarvergadering plaats van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen. Er waren tegen half 8 40 personen aanwezig.

img 2174k 20160227 1491750512

Hans opent de vergadering en heette iedereen van harte welkom.

De notulen en het jaarverslag worden zonder commentaar vastgesteld met dank aan Mariette voor de correcte weergave.

Het financieel jaarverslag wordt in orde bevonden, en de kascommissie bij name van Jan Dost, verleent mede namens Anneke Meijer de penningmeester d├ęcharge. Anneke Meijer wordt bedankt als lid van de kascommissie. Er wordt een nieuw lid voorgesteld: Ine Bles meldt zich vrijwillig aan, waarvoor dank.

Hans geeft aan dat we vandaag afscheid nemen van het bestuurslid Mariette Bodde.

Hij betreurt het in hoge mate dat Mariette met de bestuursactiviteiten stopt, hij heeft dan ook veel van haar omtrent het dorp mogen leren, maar weet ook dat als er vragen zijn hij altijd bij haar kan aankloppen. Mariette wordt bedankt voor al het werk, de inzet, de motivatie en de zeer accurate wijze waarop zij het bestuur- en zeker secretariaatwerk van plaatselijk Belang Vledderveen heeft uitgevoerd en krijgt een mooi bloemstuk overhandigd, het bestuur zal nog op gepaste wijze afscheid van Mariette nemen. Op de achtergrond wordt ook Rogier bedankt dat hij het mogelijk heeft gemaakt dat Mariette haar werk kon doen. Mariette bedankt vervolgens leden en het bestuur en geeft aan dat zij ook met  plezier 6 jaar dit werk heeft gedaan.

img 2179k 20160227 1129407688

De functie van secretaris in het bestuur wordt overgenomen door Gerda Specken.

Daarnaast wil het bestuur graag enkele mensen bedanken voor hun inzet voor Vledderveen: Ria en Hans Bos voor de inzet, medewerking en meedenken met het bestuur; Fred Meijer voor het rondbrengen van de flyers; Rob Blok voor het beheren van onze website; de heer Koopman voor het gebruik van het veld, deze mensen krijgen een attentie. Maar uiteraard worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. Bewoners organiseren ook spontaan activiteiten, ook hun bedankt voor deze inzet.

Maar ook willen we onze sponsoren ontzettend bedankt voor het beschikbaar stellen van de bingoprijzen, ten noemen; Cafe Bos, Koopman Mechanisatie, Niezen transport, Haarscherp, Leeuw Euronics, Gaby Koster, Houtdraaierij Dubben, Hoveniersbedrijf Veldhuis, Houtzagerij Popken, Juwelier Mulder, Jume Bach, Juwelier Mulder, Geert Krops en Schuitema. 

img 2178k 20160227 1002060796

Klik hier om alle foto's te bekijken.