donderdag 02 december 2010 21:48

Inloopbijeenkomst op 30 november.

door  Ine Bles

Op 30 november organiseerde Plaatselijk Belang een inloopbijeenkomst voor de inwoners van Vledderveen.

Helaas viel de belangstelling wat tegen, er druppelden tussen 16.00 uur en 19.00 uur een vijftiental mensen binnen.

Er was op panelen informatie over de activiteiten van de werkgroepen van Plaatselijk Belang.

Zo had de werkgroep jeugdactiviteiten een overzicht met flyers en foto´s van hun activiteiten en een wensenlijstje voor 2011.

Ook de werkgroep kinderactiviteiten had op die manier hun acties in 2010 en komende acties in 2011 verbeeld.

Wijkaanpak had informatie over de werkwijze van de Integrale wijkschouw.

En de gemeente in de persoon van Henk Ensing had alle kruispunten die worden veranderd goed in beeld gebracht en gaf daar aanvullende informatie over.

Al met al was er genoeg te zien en ook was er koffie voor de aanwezigen.

Voor de laatste activiteit van dit jaar, de winterwandeling op 11 december kunnen mensen zich nog opgeven vóór 7 december.