zondag 14 november 2010 17:30

Vledderveen in beweging, november 2010

door  Mariette

Inloopbijeenkomst op 30 november, van 16.00 uur tot 19.00 uur!

Uitnodiging:

De werkgroepen, voortkomend uit de dorpsvisie 'Vledderveen in beweging' zijn dit voorjaar van start gegaan. Wij willen u graag op de hoogte brengen van de activiteiten van de verschillende werkgroepen en ook van de andere zaken die er op dit moment spelen, want inderdaad:

Vledderveen is volop in beweging!

 

Hiertoe nodigen wij u uit een en ander te komen bekijken en te bevragen tijdens een inloopbijeenkomst in het zaaltje naast café Bos, op dinsdag 30 november van 16.00 uur tot 19.00 uur.

inloop2  inloop4 inloop3 

 

 

Wat kunt u verwachten?

Informatie van de verschillende werkgroepen, Verkeersveiligheid, Openbare ruimte, Jeugdactiviteiten en Kinderactiviteiten, dit in samenwerking met de gemeente Stadskanaal. Sandra Vos zal namens wijkaanpak Stadskanaal hierbij aanwezig zijn.

 

Werkgroep Verkeersveiligheid

Werkgroepleden: Gert Jan Starke, Fred Meijer, Herwin Luikens.

 

Afvaardiging bestuur: Piet Dekkinga

contactpersoon gemeente: Henk Ensing

Informatie over de laatste stand van zaken m.b.t. de snelheidsbeprekende maatregelen en de fietsenstalling bij de bushalte.

 

 

Werkgroep onderhoud openbare ruimte

Werkgroepleden: Geert Koster, Johan Alders, Albert Bakker.

 

Namens bestuur: Mariëtte Bodde

Contactpersoon gemeente: Erwin Pereira

Informatie over de groenschouw.

 

 

Werkgroep jeugdactiviteiten

Werkgroepleden: Jannie Moorlag, Gaby Koster, Sannie Buirs, Bernard Moorlag.

Een overzicht van de georganiseerde  activiteiten en wie weet nog meer plannen?

 

Werkgroep kinderactiviteiten

Werkgroepleden: Ina Dost, Linda Schulte, Irma Veldhuis.

 

Aanspreekpunt bestuur: Jolanda Wilts.

 

Overzicht van de georganiseerde activiteiten en komende plannen.

 

Wijkaanpak Stadskanaal:

Sandra Vos geeft informatie over visie - projectenagenda - integrale wijkschouw en voor zover mogelijk over de integrale wijkschouw van 27 november j.l.

 

Tot ziens op 30 november! 

Bestuur Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen.