maandag 03 februari 2014 20:49

Jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, 28 februari

door  Ine Bles

Beste inwoners, hieronder vindt u de agenda en stukken voor de jaarlijkse ledenvergadering die plaats vindt op vrijdag 28 februari 2014 ( en niet 2013 zoals op de agenda stond vermeld die huis aan huis verspreid is).

Jaarvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen, 28 februari

Aan: de leden van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen           

Van: Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen

Betreft:  Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering op 28 februari 2014

Locatie: zaaltje naast café Veldzicht, Waterschapsweg 7 te Vledderveen

Agenda

1.    Opening

 2.    Notulen jaarvergadering d.d. 22 februari 2013 klik deze link aan:  Notulen Jaarvergadering 22-02-2013

 3.    Jaarverslag over 2013, klik deze link aan:  Jaarverslag 2013,

Financieel jaarverslag

Verslag kascommissie, Albert Bakker en Rogier Lowies. Benoeming nieuw lid kascommissie.

 4.    Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar Ine Bles

Het bestuur stelt voor 2 nieuwe bestuursleden aan te stellen, te weten: Hanneke Leeuwenhoek, Vledderkanaal 4, als bestuurslid en afgevaardigde werkgroep Jeugd, èn Remco Vegting, 3de Oomsberg 1, als bestuurslid, tevens afgevaardigde werkgroep Snel Internet.

    Tegenkandidaten kunnen tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk, voorzien van

    minimaal 10 handtekeningen van leden van Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen,  

    ingediend worden bij het secretariaat.

5.    Mededelingen van het bestuur.

    * voorlopig geplande Activiteiten in 2014

    * diversen

6.    Rondvraag

7.    Sluiting

8.    Pauze

Na de pauze volgt er een bingo. 

Dit jaar zijn de bingo-kaarten gebundeld tot pakketjes van 5 stuks. Elke bundel heeft een lotnummer. Aan het eind van de bingo valt de hoofdprijs op een te trekken lotnummer. De bundel kost € 5.

We hopen op een goede opkomst en wensen u een nuttige en plezierige avond toe.

 

Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen

Vledderveen, februari 2014