donderdag 15 juli 2010 16:49

Nieuwsbrief juli 2010

door  Ine Bles

Vledderveen in Beweging, juli 2010

 

Algemeen:
 

 De werkgroepen, voortkomend uit de dorpsvisie: Vledderveen in beweging zijn dit voorjaar van start gegaan. In deze  nieuwsbrief willen we u als inwoners van deze voortgang op de hoogte brengen. Op 16 maart, 10 mei en 28 juni zijn er plenaire vergaderingen geweest met alle 3 de werkgroepen en een vertegenwoordiging van het bestuur, de eerste 2 keer ook aangevuld met Sandra Vos en Anneke Boiten van Wijkaanpak Stadskanaal. Daarnaast heeft elke werkgroep zelf nog bijeenkomsten gehad oftewel afspraken gemaakt met elkaar en betrokken instanties. Zoals u kunt lezen is er door de wekgroepen al flink wat werk verricht en zijn er de nodige plannen.

 

Werkgroep Verkeersveiligheid

Werkgroepleden: Gert Jan Starke, Fred Meijer, Herwin Luikens,

Afvaardiging bestuur: Piet Dekkinga

contactpersoon gemeente: Henk Ensing

 

Piet heeft samen met Mariëtte een bijeenkomst bijgewoond over de kruisingen van de N366 die ongelijkvloers worden gemaakt. Piet is nog druk doende om een gezamenlijke afspraak te maken met Veilig Verkeer Nederland (de heer Van Wijk), afvaardiging gemeente en de werkgroep. Het voorstel van de gemeente om het kruispunt Waterschapsweg/ Ontsluitingsweg aan te passen dient de werkgroep nog te bespreken met de heer Ensing.

 

Het bestuur heeft een brief geschreven aan de gemeente (de heer Ensing) met het verzoek om een fietsenstalling te plaatsen bij de bushalte aan de Waterschapweg. De gemeente in de persoon van dhr. Ensing heeft toegezegd dat deze geplaatst wordt. Een en ander wordt na de zomervakantie met de werkgroep Verkeersveiligheid besproken, samen met de plannen voor de aanpassing van het boven genoemde kruispunt.

 

 

Werkgroep onderhoud openbare ruimte

Werkgroepleden: Geert Koster, Johan Alders, Albert Bakker.

Namens bestuur: Mariëtte Bodde

 

Op zaterdag 15 mei zijn met de werkgroepleden de schouwpunten in kaart gebracht.

Vervolgens heeft er op 5 juli een schouw plaats gevonden, met een afvaardiging van Wedeka, Plaatselijk Belang en werkgroep. Helaas was de gemeente niet vertegenwoordigd, wat in eerste instantie wel de bedoeling was. Hierover wordt nog verder overleg gevoerd.

  

Werkgroep jeugdactiviteiten

Werkgroepleden: Jannie Moorlag, Gaby Koster, Sannie Buirs, Bernard Moorlag.

 

De werkgroep heeft overleg gehad met Sandra Vos en Marjan Pautsma (Huis van de Sport). Het idee is om op vrijdagavond 10 september een soort zeskamp/survival te organiseren voor de jeugd 12 – 18 jaar en een ieder die zich nog jeugdig genoeg voelt. Na afloop zullen de deelnemers bv. een broodje worst kunnen krijgen. De activiteit zal plaats vinden op het veldje van Koopman, naast café Bos. De heer Koopman heeft zijn veld ook beschikbaar gesteld voor een vaste plek voor de jeugd, genoemd “Koopmans Houkje”. Dit zal nog verder ingericht worden. Binnenkort heeft de werkgroep weer overleg met Sandra en Marjan en zal de uitnodiging voor de zeskamp de deur uit gaan.

Informatie over Vledderveen, plaatselijk Belang en Vledderveen in Beweging: www.vledderveengroningen.nl

Nog meer info over ons: www.wijkaanpakstadskanaal.nl

 

 

 

Vereniging voor Plaatselijk Belang  Vledderveen