Werkgroep Onderhoud & Openbare Ruimte

Leden van de werkgroep

Afvaardiging bestuur: Herwin Luikens

Johan Alders

Albert Bakker

Lenie van Bree

Piet Dekkinga

Geert Koster

Gert Jan Starke

Contactpersoon Gemeente: Henk Ensing

 

Belangrijkste punten uit 2017:

Het bijwonen van de groenschouwen van de gemeente behoeft continue aandacht. Op 9 november heeft de laatste schouw plaatsgevonden. Er zijn zes schouwpunten bekeken: Vledderweg, 3e Oomsberg, 3e Oomsberg/beton fietspad, Waterschapsweg t.h.v. nr. 27, Vledderweg/Kettingwijk en Waterschapsweg t.h.v. Vledderbos.

 

Downloads

 Schouwresultaten najaar 2017

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

23 okt : Filmavond "Liek achter de Badde"
26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest