Voortgang ziekenhuisplannen

Nieuws van de gemeente, m.b.t. de ziekenhuisplannen, 10-07-2019:


Zorgvoorregio heeft verdere plannen bekend gemaakt, met betrekking tot de inrichting van de ziekenhuizen in de regio. Plan, korte impresssie van de bewonersbijeenkomsten in de afgelopen periode, en nieuws over de nieuwe herinrichting zijn te vinden op:
https://zorgvoorregio.nl/

De nieuwe inrichting zoals nu gepland staat hier omschreven: https://zorgvoorregio.nl/2019/07/10/nieuwe-inrichting-spoedzorg-drenthe-en-zuidoost-groningen-januari-2020-van-start/

Aan de voorzitters van de wijkraden is door de gemeente de volgende boodschap gestuurd:

Geachte voorzitters van onze wijkraden,
 
Wij hebben met u afgesproken dat u op de hoogte gehouden wordt over de ontwikkelingen rond Treant. Vandaag is via de media bekend gemaakt welke keuzes er gemaakt zijn over de acute zorg in het Refaja Ziekenhuis. Zie: https://kanaalstreek.nl/artikel/1032363/spoedeisende-hulp-in-refaja-vanaf-januari-gesloten.html
 
In de bijlage van dit bericht vindt u een eerste reactie op dit bericht van wethouder Lian Veenstra.
 
Treant wil in het najaar opnieuw in gesprek met de inwoners. Men heeft ons verzekerd dat dit deze keer wel samen met de wijkraden wordt voorbereid. Er vanuitgaande dat u hier positief tegenover staat zullen wij binnenkort (via Aafke Riepma en/of  Anneke Boiten) de voorzitters van de wijkraden hiervoor benaderen.
 
Met vriendelijke groet,
Renée Broens

Bijlage:
Persbericht van de gemeente Stadskanaal als reactie op het bericht over de nieuwe inrichting van de spoedzorg d.d. 10-07-2019:

Stadskanaal, 10 juli 2019     Nummer:  52
 
Stadskanaal knokt door voor ‘Gronings antwoord op een Gronings probleem’
Reactie op de nieuwe inrichting spoedzorg van ons Refaja
 
“Een groot deel van de zorg blijft behouden, maar de continuïteit van de zorg is voor ons van wezenlijk belang. Welke oplossingen komen er voor de extra vervoerbewegingen die onze inwoners moeten maken?,” aldus wethouder Lian Veenstra.
 
De wethouder reageert hiermee op de bekendmaking van het regioteam Zorg voor de regio op woensdag 10 juli over de nieuwe inrichting van de spoedzorg Drenthe en Zuidoost-Groningen voor januari 2020. Hierin staat dat de ziekenhuiszorg soms op een andere plek komt, maar wel in de buurt. Voor ons Refaja betekent dit dat in januari de afdeling spoedeisende hulp een basisspoedpost zal worden. Lian Veenstra: “De bevestiging dat de spoedeisende eerste hulp gaat verdwijnen en al heel snel, per 1 januari, dat blijft zuur. Wat daar dan ook verder tegenover gezet wordt, het blijft verlies, voor de inwoners en het personeel van ons Refaja.
 
Basisspoedpost
In januari 2020 zal de afdeling spoedeisende hulp in Stadskanaal een basisspoedpost worden. Dit betekent dat patiënten uit deze regio zeven dagen in de week van 8:00 tot 23:00 uur terecht kunnen voor niet levensbedreigende zorg, waarvoor zij niet opgenomen hoeven te worden. Wethouder Veenstra: “Het mogelijke zoet zit in het feit dat we in deze regio in elk geval een ‘basisspoedpost’ behouden. Daarnaast begrijp ik dat we een groot deel van de zorg behouden. Bepaalde specialismen zullen een plek krijgen in Stadskanaal en de polikliniek en ook de nazorg van een behandeling elders kan in ons Refaja.”
 
Continuïteit van de zorg
Onze zorg zit vooral in de continuïteit van de zorg. In Zuidoost-Groningen verdwijnt een deel van de ziekenhuiszorg. De zorg komt daarmee letterlijk meer op afstand te staan in een gebied waar de behoefte groeit en de vervoersmogelijkheden beperkt zijn. Lian Veenstra uit haar zorg hierover: “Hebben we daadwerkelijk voldoende ambulances in Zuidoost Groningen en, net zo belangrijk, welke oplossingen komen er voor de extra vervoerbewegingen die onze inwoners moeten maken. Zowel als patiënt dan wel als bezoeker van die patiënt? Met name kwetsbare groepen en ouderen ondervinden de gevolgen van het verschralende zorgaanbod in onze regio. Dat mag nooit het geval zijn: iedereen in Nederland heeft recht op dezelfde goede en toegankelijke zorg.”
 
Gronings antwoord op een Gronings probleem
Hier ligt een enorme opdracht voor Treant en Menzis om nu heel helder te maken aan de mensen van Zuidoost Groningen wat er straks nog wel kan en niet en ook waar dit kan. Er is nog steeds onduidelijkheid bij de inwoners en die moet weg genomen worden.
“We zijn tevreden dat we als gemeenten nu serieus genomen worden en vooraf geïnformeerd worden door Treant en het niet uit de krant hoeven te lezen. Maar...de gemaakte keuzes en de Treant-oplossingen die geboden worden zijn nog lang niet de door ons ‘gewenste Groningse oplossingen voor een Gronings probleem’. Vanuit Stadskanaal knokken we dan ook door!”,

aldus wethouder Lian Veenstra.

 

 

 

Agenda 2020

Januari

4 jan : Nieuwjaarsreceptie

Februari

5 feb : Zaal Veldzicht: Koe, de Klucht
15 feb : Algemene Ledenvergadering & bingo

Maart

21 mrt
: Spellenavond in Zaal Veldzicht, afgelast

April

4 apr  : Vledderveen Schoon. afgelast
4 apr : Paaseieren zoeken voor de kids afgelast

Mei

14 mei  : Brainstormavond Dorpsvisie. Afgelast 
23 mei : Maaien met de Zeis Afgelast
28 mei : Herhaling reanimatie / AED cursus afgelast

Juni - FEESTWEEK  afgelast

3 juni :  Optocht en opening afgelast
4 juni :  Vleddergames afgelast
5 juni :  Jos Tipker voor de kids - BBQ voor allen afgelast
6 juni :  Feestavond: Explosief afgelast
7 juni : Brunch en verrassing! afgelast

September

17 sept   College op bezoek Afgelast
19 sept    Jeugdactiviteit  afgelast
26 sept : Burendag afgelast

Oktober

24 okt : Vledderveen Schoon afgelast

November

28 nov : Sinterklaasfeest