Koopmans Houkje vernieuwd!

Met vereende krachten is vanavond Koopmans Houkje weer grotendeels in ere hersteld. De door de gemeente aangeleverde plantjes werden onder toezicht en aanwijzingen van dhr. Koopman gepoot door een aantal vrijwilligers, nadat Arjen Wiering met zijn tuinfrees de grond had losgewerkt. Johan en Gerda Bos, Richard Potze, Richard Spelde, Leo Wolthuis, Wytske Bruining, Wim en Dineke Lichtenberg, allemaal geweldig bedankt voor jullie inspanningen om Vledderveen weer zijn mooie aanzicht te geven! Fam. Koopman zorgde voor een natje en droogje en de werkzaamheden werden beklonken met een borrel, aangeboden door Harald Bos. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Meer foto's op onze facebookpagina!

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas