Keukentafelgesprekken ten behoeve van nieuwe dorpsvisie

 
Zoals jullie in de mail van 10 april hebben kunnen lezen staat er weer een nieuwe dorpsvisie op de planning. 
Bij de voorbereiding willen we als bestuur zo veel mogelijk meningen van inwoners betrekken. 
 
We hebben daarom het plan opgevat om een aantal inwoners, zowel leden als niet leden,
een soort dwarsdoorsnede van ons dorp, te vragen ons te willen ontvangen voor een “keukentafelgesprek'. 
 
 
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
  • Wat vind je van het wonen in Vledderveen?
  • Heb je wensen t.a.v. de inrichting van de openbare ruimte?
  • Wat vind je van de sociale samenhang?
  • Heb je nog wensen of ideeën t.a.v. de activiteiten die er georganiseerd worden?
  • Toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom energie, zorg, internet, vergrijzing.
  • Wat vind je van het functioneren van Plaatselijk Belang? 
De opbrengst hiervan kan dan input zijn voor het opstellen van de dorpsvisie. 
 
Dit betekent tegelijkertijd dat de werkgroep, waarvoor tijdens de ledenvergadering de oproep is gedaan, voorlopig niet actief wordt. 
Waarschijnlijk zal er later in het proces, als we gaan praten met de gemeente, wel een rol voor de werkgroep zijn. 
We houden je daarvan uiteraard op de hoogte. 
 
Als je zelf behoefte hebt om je aan te melden voor zo’n keukentafelgesprek kun je dat doen via een mail aan het bestuur: bestuur@vledderveengroningen.nl 
We zullen dan met 2 personen vanuit het bestuur een afspraak met je maken. 
Los daarvan zullen we ook zelf mensen uitnodigen om zo aan de dwarsdoorsnede te komen en zoveel mogelijk mensen het woord te gunnen. 
 
We rekenen op jullie medewerking. 
 
Ik hoop je zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Vriendelijke groet, namens het bestuur,
Ine Bles, secretaris

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

23 okt : Filmavond "Liek achter de Badde"
26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest