Verslag Virtuele Jaarvergadering 2021

Aan de leden van Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

Op 16 maart ontving u in uw mailbox een verslag van de Jaarvergadering 2021, die we dit jaar vanwege de Corona- maatregelen virtueel hebben georganiseerd. 

U hebt mee kunnen denken en schrijven over de notulen van de jaarvergadering 2020, het Jaarverslag 2020 en programma en begroting 2021. 

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 

We hopen op een jaar 2021 waarin het langzaam aan weer mogelijk wordt elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. 

Namens bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen,

dank voor uw deelname en betrokkenheid, op welke wijze dan ook. 

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

10  De burgemeester op    bezoek

September

     
     

Oktober

 22    Bowlen bij de Rode Loper
 23    Jeugdactiviteit: Lasergamen
 30 :  Vledderveen Schoon
     

November

 13    Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 
 18    DorpsvisieBijeenkomst Afgelast
 20    GARAGEVERKOOP VLEDDERVEEN
 27 :  Sinterklaas