Informatiebijeenkomsten Menzis en Treant

 

Informatiebijeenkomsten Menzis en Treant

Beste leden en inwoners,

In april na het voorzittersoverleg heeft de gemeente ons als bestuur een mail gestuurd waarin een zestal informatiebijeenkomsten van Menzis en Treant in samenspraak met de gemeente werden aangekondigd. Nadere informatie voor de inwoners zou volgen. De gemeente mailt ons nu als volgt:

"Inmiddels is via de media bekend geworden dat Treant zelf een aantal informatiebijeenkomsten over de zorg in de regio organiseert. De gemeente is hierover vooraf niet geïnformeerd.

In de gemeente Stadskanaal zal dit op 3 en 4 juni plaatsvinden.

Het was de bedoeling dat Treant en Menzis contact met jullie zouden opnemen voor het plannen van de bijeenkomsten. Helaas kregen Treant en Menzis intern de organisatie niet rond en hebben ze er voor gekozen om voor de zomervakantie zelf alvast 2 bijeenkomsten te organiseren (in de Drijscheer in Alteveer en Buurtcentrum Noordstee in Stadskanaal Noord). Wij vinden dit jammer omdat wij denken dat er met een gezamenlijke organisatie betere bijeenkomsten zullen ontstaan.

Treant en Menzis hebben aangegeven dat ze na de zomervakantie nogmaals een aantal bijeenkomsten willen organiseren voor de inwoners. Treant en Menzis verwachten dat er dan ook meer concrete informatie beschikbaar is over de ontwikkelingen rond het Refaja Ziekenhuis. 

Wilt u als vertegenwoordiger van uw wijk of dorp op 3 of 4 juni aanwezig zijn, dan kunt u zich opgeven via www.zorgvoorregio.nl. Wij hebben als gemeente geen bemoeienis met de bijeenkomsten, maar onze wethouder Lian Veenstra zal bij de twee bijeenkomsten aanwezig zijn als toehoorder. Ze heeft geen actieve rol, maar wil graag weten wat de inwoners voor vragen hebben.     

Met vriendelijke groet,

namens de gemeente:

Aafke Riepma"


In de media, (krant o.a.) wordt aangegeven dat iedereen zich voor deze bijeenkomsten op kan geven, vandaar dat wij deze informatie doorsturen.
Vanuit het bestuur zal in ieder geval een afvaardiging naar een van de 2 bijeenkomsten gaan.

Hoop jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet, namens het bestuur,
Ine Bles, secretaris
Plaatselijk Belang Vledderveen 

 

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas