Globale planning aanleg glasvezel

Het is even stil geweest rondom Mabin Groningen. Maar achter de schermen is hard gewerkt. Al het voorbereidende werk zoals bestellingen, vergunningen, afspraken met toeleveranciers en andere relevante partijen hebben plaatsgevonden. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn in de voorbereiding om het glasvezelnetwerk succesvol aan te leggen. Het spreekwoord ‘een goede voorbereiding is het halve werk’ is zeker ook hier van toepassing.

De planning

De globale planning voor de aanleg van het glasvezelnetwerk is inmiddels bekend. Binnenkort starten de zogenaamde boor- en persactiviteiten voor het kruizen van wegen, waterwegen en bomen. Half maart 2018 worden de graaf- en kabellegwerkzaamheden ter hand genomen waarbij de verschillende glasvezelringen tussen de wijkcentrales worden aangelegd (meer dan 420 kilometer geul). Parallel daaraan zullen in juni de eerste woningen daadwerkelijk worden aangesloten met glasvezel. Het gebied is opgedeeld in 9 deelgebieden met elk een eigen wijkpunt. De woningen in het laatste gebied worden in januari 2019 aangesloten. De gebiedstekening en het planningsoverzicht vindt u op deze pagina, zodat u kunt zien wanneer ieder gebied wordt opgeleverd.

Wat merk ik als bewoner?

Voorafgaand aan de aanleg wordt elke aangemelde woning door de aannemer bezocht en wordt de situatie ter plaatse beoordeeld. Dit noemen we woningschouw. De aannemer bepaalt in overleg met de bewoner waar en hoe de glasvezelkabel het best kan worden aangelegd. Een aantal weken voordat de fysieke werkzaamheden starten, verstuurt de aannemer een brief naar alle bewoners om aan te kondigen wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd.

Mabin Groningen stelt alles in het werk om zo snel mogelijk te starten. Wij zien uit naar het succesvol aansluiten van het gebied Westerwolde en Stadskanaal op het glasvezelnetwerk. Een enorm infrastructureel werk met een grote impact; een gigantisch mooie uitdaging!

Planningsoverzicht

Gebied Bouw huisaansluitingen Beschrijving
SEL-02 juni-juli 2018 Sellingen 02
MUS-01 juni-juli 2018 Mussel 01 
SKN-01 september 2018 Stadskanaal 01 
MSK-01 oktober 2018 Musselkanaal 01 
WVN-01 oktober 2018 Wedderveen 01 
APEL-01 november 2018 Ter Apel 01 
RDB-01 november 2018 Rhederbrug 01
SEL-01 december 2018-
januari 2019
Sellingen 01 
VL-01 december 2018-
januari 2019
Vlagtwedde 01 

 

Gebiedstekening

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest