Verslag informatieavond "Stadskanaal op Zon" 19 maart 2018

Aantal aanwezigen: 65 personen
Locatie: Zaal Café Veldzicht

 

De gemeente Stadskanaal heeft op 28 november 2017 een gebiedsvisie “Stadskanaal op Zon” gepubliceerd over de aanleg van zonneweides. Deze en de inspraakavond op 29 juni 2017 heeft onvoldoende aandacht gehad in de communicatie naar de inwoners en Plaatselijk Belang Vledderveen.
Om deze reden heeft Plaatselijk Belang Vledderveen op maandagavond 19 maart 2018 haar inwoners zelf geïnformeerd over deze visie.

Tijdens de informatieavond waren 65 mensen aanwezig, inclusief een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Vledderveen.

De aanwezigen reageerden emotioneel en vragen zich een aantal zaken af:

  • Kunnen we de daken in de gemeente Stadskanaal niet zo veel mogelijk vol leggen met zonnepanelen?
  • Wat gebeurt er met de grond onder de zonnepanelen? Blijft dit los zand, waardoor we nog meer last krijgen van stuifzand?
  • Hoe worden de bufferzones ingericht?
  • We raken ons mooie uitzicht kwijt.
  • Hebben we straks daadwerkelijk inspraak, of is dat een wassen neus?
  • Er wordt gesproken over 10% van de landbouwgronden. Hoe zit het dan met onze voedselproductie?
  • Gaat het plan niet door als er geen draagvlak van de omwonenden is?

 

Vanuit een persoonlijk initiatief van een van de inwoners (de heer A. Bakker) is een petitie opgesteld die door een aantal inwoners is ondertekend. Deze zal waarschijnlijk tijdens de raadsvergadering op 26 maart 2018 door de heer A. Bakker worden aangeboden.

We hebben op de informatieavond tevens een anonieme stemming gehouden waarin de aanwezigen voor of tegen het visiedocument konden stemmen. Van de 65 aanwezigen hebben 34 mensen tegen, 4 mensen voor gestemd. 7 aanwezigen hebben blanco gestemd en de overige 20 aanwezigen hebben zich onthouden van stemming.

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen maakt gebruik van het inspreken tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2018 en vraagt het college:

  • De notitie ‘Stadskanaal op Zon’ in Vledderveen uit te komen leggen;
  • Al het mogelijke te doen om een goed draagvlak onder de omwonenden te krijgen;
  • Serieuze inspraak bij de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van die gebieden die grenzen aan Vledderveen (oplaadzone Musselkanaal en de landschappelijke zone Bovensteveenweg Vliegveld).


Namens Plaatselijk Belang Vledderveen

Agenda 2018

Februari

3 feb : Winterwandeling
17 feb : Ledenvergadering + bingo

Maart

7 mrt : Voorjaarsworkshop
21 mrt : Paaseieren zoeken
24 mrt : Vledderveen Schoon +
Kroegavond
31 mrt : Klaverjassen

April

14 apr  : TAGO Geert Teis
28 apr : Klaverjassen

Mei

12 mei  : Hap, Trap & Geniet Fietstocht
26 mei : Klaverjassen

Mei/Juni - FEESTWEEKEND

31 mei : Stratenvolleybal
1 juni : Spelletjes voor kinderen +
BBQ
2 juni : Rommelmarkt +
Feestavond

Juni

30 juni : Klaverjassen

September

8 sept : Sportieve jeugdactiviteit
22 sept : Burendag brunch
29 sept : Klaverjassen

Oktober

20 okt : Vledderveen Schoon
27 okt : Klaverjassen

November

17 nov : Bowlen Rode Loper
24 nov : Klaverjassen

December

1 dec : Sinterklaasfeest