Verslag informatieavond Stadskanaal op Zon 19 maart

Verslag informatieavond "Stadskanaal op Zon" 19 maart 2018

Aantal aanwezigen: 65 personen
Locatie: Zaal Café Veldzicht

 

De gemeente Stadskanaal heeft op 28 november 2017 een gebiedsvisie “Stadskanaal op Zon” gepubliceerd over de aanleg van zonneweides. Deze en de inspraakavond op 29 juni 2017 heeft onvoldoende aandacht gehad in de communicatie naar de inwoners en Plaatselijk Belang Vledderveen.
Om deze reden heeft Plaatselijk Belang Vledderveen op maandagavond 19 maart 2018 haar inwoners zelf geïnformeerd over deze visie.

Tijdens de informatieavond waren 65 mensen aanwezig, inclusief een aantal bestuursleden van Plaatselijk Belang Vledderveen.

De aanwezigen reageerden emotioneel en vragen zich een aantal zaken af:

  • Kunnen we de daken in de gemeente Stadskanaal niet zo veel mogelijk vol leggen met zonnepanelen?
  • Wat gebeurt er met de grond onder de zonnepanelen? Blijft dit los zand, waardoor we nog meer last krijgen van stuifzand?
  • Hoe worden de bufferzones ingericht?
  • We raken ons mooie uitzicht kwijt.
  • Hebben we straks daadwerkelijk inspraak, of is dat een wassen neus?
  • Er wordt gesproken over 10% van de landbouwgronden. Hoe zit het dan met onze voedselproductie?
  • Gaat het plan niet door als er geen draagvlak van de omwonenden is?

 

Vanuit een persoonlijk initiatief van een van de inwoners (de heer A. Bakker) is een petitie opgesteld die door een aantal inwoners is ondertekend. Deze zal waarschijnlijk tijdens de raadsvergadering op 26 maart 2018 door de heer A. Bakker worden aangeboden.

We hebben op de informatieavond tevens een anonieme stemming gehouden waarin de aanwezigen voor of tegen het visiedocument konden stemmen. Van de 65 aanwezigen hebben 34 mensen tegen, 4 mensen voor gestemd. 7 aanwezigen hebben blanco gestemd en de overige 20 aanwezigen hebben zich onthouden van stemming.

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen maakt gebruik van het inspreken tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2018 en vraagt het college:

  • De notitie ‘Stadskanaal op Zon’ in Vledderveen uit te komen leggen;
  • Al het mogelijke te doen om een goed draagvlak onder de omwonenden te krijgen;
  • Serieuze inspraak bij de landschappelijke en maatschappelijke inpassing van die gebieden die grenzen aan Vledderveen (oplaadzone Musselkanaal en de landschappelijke zone Bovensteveenweg Vliegveld).


Namens Plaatselijk Belang Vledderveen

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas