Afval scheiden; goed bezig.

Afval scheiden; goed bezig!

Eind september start de gemeente Stadskanaal met de campagne Afval scheiden: goed bezig! Daarom sturen we u bijgaand ter informatie de aankondiging van de campagne die we woensdag 18 juli 2018 in de Kanaalstreek publiceren. Ook verwijzen we u graag naar de website www.stadskanaal.nl/afval voor meer informatie.

Waarom deze campagne?

In 2020 moeten we als gemeente Stadskanaal de volgende doelstellingen halen:

1. Van 168 kilo restafval naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020

2. Van 56% scheiding naar 75% scheiding van het huishoudelijk afval in 2020

Dus: afval scheiden bij de bron. De inwoner zorgt door het goed scheiden van afval voor het verwerken hiervan naar grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen heel goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Beter voor het milieu en minder schaarste van grondstoffen.

Help mee!

Wat is de ‘afvalclub’?

De afvalclub is een samenstelling van verschillende huishoudens die voor een bepaalde periode hun afvalscheiding bijhouden. Onder eventuele begeleiding van een afvaladviseur gaan ze proberen dit waar mogelijk te verbeteren. We zoeken inwoners uit verschillende typen huishoudens:

1. Starters, 1-persoons- en 2-persoons huishoudens

2. Gezinnen met thuiswonende kinderen tussen de 0 en 12 jaar

3. Gezinnen met thuiswonende kinderen ouder dan 12 jaar

4. Senioren zonder thuiswonende kinderen

Wat krijgen de deelnemers van de afvalclub?

De gezinnen die meedoen ontvangen van ons handige scheidingsmiddelen en bruikbare informatie om beter afval te scheiden. Hiermee kunnen ze in een bepaalde periode bijhouden hoe ze afval scheiden en natuurlijk hoe ze dit nog beter zouden kunnen doen. Iedere deelnemer maakt kans op een leuke prijs!

In september ontvangt u meer informatie over de campagne: Afval scheiden: goed bezig!

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

23 okt : Filmavond "Liek achter de Badde"
26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest