Inloopavonden m.b.t. AZC Musselkanaal

 

Inloopavonden m.b.t. AZC Musselkanaal

Onlangs heeft het COA een verzoek gedaan aan de gemeente voor heropening van het AZC in Musselkanaal.

Hierover zijn Dorpsbelangen Musselkanaal en de gemeenteraad inmiddels inhoudelijk geïnformeerd.  

Om dezelfde informatie te delen met de bewoners van Musselkanaal organiseren we vandaag (10 dec) en komende donderdag inloopbijeenkomsten.

Alle bewoners (Musselkanaal) hebben hierover huis aan huis een uitnodiging ontvangen (zie bijlage).

Omdat de komst van een AZC niet alleen Musselkanaal aangaat, informeren we ook alle wijkraden en plaatselijke belang organisaties.

 

Geachte bewoner,

Zoals u waarschijnlijk weet heeft het COA de gemeente Stadskanaal verzocht om het AZC in Musselkanaal te mogen heropenen. Dit om voor een langere periode extra capaciteit beschikbaar te hebben. Musselkanaal heeft daarvoor niet alleen de voorzieningen maar ook 25 jaar ervaring met het succesvol opvangen en inburgeren van asielgerechtigden.

Wij willen graag met u in gesprek over dit verzoek van het COA. Daarom organiseren we gezamenlijk twee inloopbijeenkomsten in de recreatiezaal van het voormalig AZC (De Brink 7), op dinsdag 10 en donderdag 12 december van 16:00 tot 20:00 uur. U kunt op elk gewenst moment binnenlopen. Bij beide inloopbijeenkomsten zullen naast de vertegenwoordigers van de gemeente ook mensen van het COA en de politie aanwezig zijn waarmee u persoonlijk in gesprek kunt gaan. Samen willen we toelichten hoe de heropening er uit kan zien en van u horen welke vragen er bij u leven en welke zaken u bij een heropening belangrijk vindt.

De resultaten van de inloopavonden nemen we mee in de besprekingen met het COA. Uiteindelijk zal dit uitmonden in een voorgenomen besluit omtrent het verzoek. Dit willen we in januari tijdens een bijeenkomst in Musselkanaal toelichten. We koppelen dan ook terug op welke wijze we uw reacties van de inloopavonden hebben meegenomen.

 

We hopen u op een van de inloopavonden in het voormalige AZC te ontmoeten.Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Stadskanaal

Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA)

Politie

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas