Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Gemeenteraadsverkiezingen en referendum

Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar kiezen wie hen vertegenwoordigden in de gemeenteraad. De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. De leden van de raad houden contact met de inwoners. De volgende Gemeenteraadsverkiezing vindt plaats op 21 maart 2018.

 

Tegelijk kunt u stemmen voor het Raadgevend Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook wel de ‘sleepwet’ genoemd. Sinds 1 juli 2015 kunnen kiesgerechtigden een verzoek indienen om een referendum te houden over nieuw aangenomen wetten en verdragen. Het indienen van verzoeken gebeurt in twee fasen: een inleidende fase en een definitieve fase. In een raadgevend referendum kunnen kiezers voor of tegen de wet/het verdrag stemmen. 

 

Stemmen op 21 maart 2018

U kunt op 21 maart stemmen van 7.30 uur tot 21.00 uur in één van de 19 stembureaus in de gemeente Stadskanaal. Klik hier voor de locaties van de stembureaus.

Wat hebt u nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen neemt u het volgende mee:

  • Uw stempas. Deze krijgt u via de post toegestuurd. Uiterlijk 7 maart 2018 zult u deze ontvangen;
  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
    Let op: uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen. U kunt uw stem uitbrengen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als u een geldige stempas, kiezerspas of volmachtbewijs heeft.

Hebt u uw stempas niet ontvangen of bent u het verloren? Lees hier meer over op de speciale pagina "stempas niet ontvangen of verloren".

Geen geldig identiteitsbewijs?

Heeft u geen identiteitsbewijs waarmee u kunt stemmen? Dan kunt u gebruik maken van de schriftelijke volmacht die u van te voren aanvraagt bij de gemeente Stadskanaal. Hier kunt u lezen hoe dat moet.

Stemmen door een ander

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Hoe u dit regelt leest u op de speciale pagina van de gemeente "stemmen door een ander".

Stemmen voor een ander

Als u voor iemand anders gaat stemmen moet u een volmacht meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van diegene waarvoor u de stem uitbrengt. Meer weten? Kijk dan op de speciale pagina van de gemeente "stemmen voor een ander".

 

Bron: www.stadskanaal.nl 

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas