2 juni - Rommelmarkt

2 juni - Rommelmarkt

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur
(tot 9.30 uur melden bij het bestuur)
Locatie: Koopman Houkje
Standhouders: inwoners Vledderveen

 

Algemene voorwaarden geldend voor de rommelmarkt d.d. 2 juni 2018, georganiseerd door Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen.

  1. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en de organisatie.
  2. Standhouders dienen zich vanaf 09.00 uur doch uiterlijk 09.30 uur ter plekke te hebben gemeld bij de organisatie.
  3. Toewijzing van standplaats door de organisatie.
  4. Uitsluitend verkoop van gebruikte spullen. Geen faillissement en/of restpartijen.
  5. Geen verkoop voor aanvang (10:00 uur) van de rommelmarkt.
  6. Standhouders dienen tot het einde van de rommelmarkt op hun standplaats te blijven staan.
  7. Aan het einde van de rommelmarkt dienen de standhouders hun eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
  8. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden.
  9. Aanwijzingen ter plekke door de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

23 okt : Filmavond "Liek achter de Badde"
26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest