2 juni - Rommelmarkt

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur
(tot 9.30 uur melden bij het bestuur)
Locatie: Koopman Houkje
Standhouders: inwoners Vledderveen

 

Algemene voorwaarden geldend voor de rommelmarkt d.d. 2 juni 2018, georganiseerd door Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen.

  1. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en de organisatie.
  2. Standhouders dienen zich vanaf 09.00 uur doch uiterlijk 09.30 uur ter plekke te hebben gemeld bij de organisatie.
  3. Toewijzing van standplaats door de organisatie.
  4. Uitsluitend verkoop van gebruikte spullen. Geen faillissement en/of restpartijen.
  5. Geen verkoop voor aanvang (10:00 uur) van de rommelmarkt.
  6. Standhouders dienen tot het einde van de rommelmarkt op hun standplaats te blijven staan.
  7. Aan het einde van de rommelmarkt dienen de standhouders hun eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
  8. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden.
  9. Aanwijzingen ter plekke door de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 

Agenda 2018

Februari

3 feb : Winterwandeling
17 feb : Ledenvergadering + bingo

Maart

7 mrt : Voorjaarsworkshop
21 mrt : Paaseieren zoeken
24 mrt : Vledderveen Schoon +
Kroegavond
31 mrt : Klaverjassen

April

14 apr  : TAGO Geert Teis
28 apr : Klaverjassen

Mei

12 mei  : Hap, Trap & Geniet Fietstocht
26 mei : Klaverjassen

Mei/Juni - FEESTWEEKEND

31 mei : Stratenvolleybal
1 juni : Spelletjes voor kinderen +
BBQ
2 juni : Rommelmarkt +
Feestavond

Juni

30 juni : Klaverjassen

September

8 sept : Sportieve jeugdactiviteit
22 sept : Burendag brunch
29 sept : Klaverjassen

Oktober

20 okt : Vledderveen Schoon
27 okt : Klaverjassen

November

17 nov : Bowlen Rode Loper
24 nov : Klaverjassen

December

1 dec : Sinterklaasfeest