4 april - Wethouder in Vledderveen voor "Stadskanaal op Zon"

4 april 2018 - Wethouder Bessembinders in Vledderveen voor "Stadskanaal op Zon"

Afgelopen maandagavond 26 maart 2018 is in de gemeenteraadsvergadering de gebiedsvisie "Stadskanaal op Zon" besproken en door de gemeenteraad aangenomen. Plaatselijk Belang Vledderveen heeft het college gevraagd deze visie uit te komen leggen. Wethouder Bessembinders heeft hier positief op gereageerd.

Op woensdagavond 4 april om 19.30 uur zal wethouder Bessembinders, samen met de betrokken ambtenaren aanwezig zijn in de zaal van Café Veldzicht.

Tijdens deze avond zal de visie "Stadskanaal op Zon" worden toegelicht en is er ruimte voor vragen.

 

Wij hopen op uw komst en zien u graag woensdag 4 april in de zaal van Café Veldzicht!

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest