Nieuwe bestuurssamenstelling

Nieuwe bestuurssamenstelling

Het bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen in zijn nieuwe samenstelling: 

van links naar rechts: Leny Potze, penningmeester, Richard Spelde, voorzitter,

Ine Bles, secretaris, Jan Dost: vice-voorzitter, Christiene Noot, lid, Leo Wolthuis, lid. 

 

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam