Voorontwerp Bestemmingsplan gemeente Stadskanaal

 

 Voorontwerp bestemmingsplan 

Z-20-070159 - Gemeente Stadskanaal – Voorontwerp “Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal” en MER 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat op grond van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het kader van de Crisis- en herstelwet wordt voorbereid. Het voorontwerp “Chw bestemmingsplan gemeente Stadskanaal” ligt gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Tevens ligt het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage. 

Wat is de aanleiding? 

De gemeente is bezig een nieuw bestemmingsplan op te stellen dat geldt voor het hele gemeentelijke grondgebied. Deze komt in plaats van de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Het bestemmingsplan gaat over het gebruik van grond en gebouwen en over de bouwmogelijkheden op grondpercelen. Ook verwerken we de omgevingsvergunningen die de laatste jaren zijn verleend in het bestemmingsplan. Zo hebben we een actueel plan. 

Wat is een Chw-bestemmingsplan? 

In het nieuwe bestemmingsplan mogen we oefenen met de manier van werken uit de nieuwe Omgevingswet. Het karakter is dan ook een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit mag op basis van de Crisis- en herstelwet (=Chw) en daarom wordt het een Chw-bestemmingsplan genoemd. Omdat we oefenen met de manier van werken zoals we dat in de nieuwe Omgevingswet gaan doen, noemen we het Chw-bestemmingsplan ook wel een omgevingsplan. 

Waarom een MER? 

Door de inhoud en omvang van het vast te stellen bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een milieueffectrapport (in het vervolg: MER) opgesteld wordt. Hett plan kan namelijk mogelijk significant nadelige effecten op de natuur veroorzaken. Daarom geeft de Wet milieubeheer aan dat het verplicht is te onderzoeken: 

1. wat de effecten voor de natuur kunnen zijn; 

2. hoe deze effecten voorkomen kunnen worden; 

3. in hoeverre er alternatieve scenario's voor het bestemmingsplan zijn die ervoor zorgen dat er geen of minder negatieve effecten optreden. 

 

Dit alles is onderzocht en verwoord in het milieueffectrapport (MER). Een van de belangrijkste onderdelen in het onderzoek is dat er middels een passende beoordeling bekeken is wat de stikstofdepositie is dat door het plan kan worden veroorzaakt, zowel door verkeer, industrie als door veehouderijen. De conclusie is dat er nu al sprake is van een overbelaste stikstofsituatie. Dat maakt dat we in het algemeen in het bestemmingsplan geen ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken kunnen toestaan. Op bedrijfsniveau is een dergelijke uitbreiding wellicht mogelijk. Maar dit kan alleen na afwijking van het plan en als onderzocht en aangetoond is dat er geen nadeliger situatie ontstaat voor de natuur. Dit geldt zowel voor de veehouderijen als de industrie. Meer informatie leest u in het MER zelf dat als bijlage bij het voorontwerp bestemmingsplan is gevoegd. Er vindt ook een toetsing van het MER plaats door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Waar kunt u het voorontwerp bestemmingsplan en MER inzien? 

Het voorontwerp bestemmingsplan en MER met de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juni 2022 tot en met 21 juli 2022 ter inzage. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan en MER in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De imro-code van het plan is NL.IMRO.0037.CHW2207-vo01. Het MER is hier als bijlage 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan ook te vinden. Ook op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen is het plan te raadplegen. De stukken zijn op 

werkdagen ook digitaal te raadplegen in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl. 

U wilt reageren? 

U kunt tot en met 21 juli 2022 uw inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan en het MER kenbaar maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief of email te sturen aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt dit ook mondeling doen, hiervoor moet u minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak maken (0599 631 631). 

U wilt nadere informatie? 

We organiseren meerdere inloopmomenten waar u zonder afspraak langs kunt komen om informatie te krijgen. Deze inloopmomenten zullen op verschillende dagen plaatsvinden van 16.00 uur tot 20.00 uur. Op de volgende locaties kan men terecht. Datum 

Dorp/buurt, locatie en adres 

14 juni 2022 

Stadskanaal centrum, Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2, Stadskanaal 

15 juni 2022 

Musselkanaal, MFA Lint, Willem Diemerstraat 7, Musselkanaal 

16 juni 2022 

Alteveer, Drijscheer, Keiweg 1, Alteveer 

21 juni 2022 

Onstwedde, D’ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde 

22 juni 2022 

Stadskanaal Noord, ‘t Lange End, Scheepswerfstraat 5, Stadskanaal 

23 juni 2022 

Mussel, Café Summertime, Musselweg 41, 9584AA Mussel 

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam