Verslag Virtuele Jaarvergadering 2021

Aan de leden van Vereniging Plaatselijk Belang Vledderveen

Op 16 maart ontving u in uw mailbox een verslag van de Jaarvergadering 2021, die we dit jaar vanwege de Corona- maatregelen virtueel hebben georganiseerd. 

U hebt mee kunnen denken en schrijven over de notulen van de jaarvergadering 2020, het Jaarverslag 2020 en programma en begroting 2021. 

We hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. 

We hopen op een jaar 2021 waarin het langzaam aan weer mogelijk wordt elkaar te ontmoeten en activiteiten te organiseren. 

Namens bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen,

dank voor uw deelname en betrokkenheid, op welke wijze dan ook. 

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas