Afval scheiden; goed bezig!

Eind september start de gemeente Stadskanaal met de campagne Afval scheiden: goed bezig! Daarom sturen we u bijgaand ter informatie de aankondiging van de campagne die we woensdag 18 juli 2018 in de Kanaalstreek publiceren. Ook verwijzen we u graag naar de website www.stadskanaal.nl/afval voor meer informatie.

Waarom deze campagne?

In 2020 moeten we als gemeente Stadskanaal de volgende doelstellingen halen:

1. Van 168 kilo restafval naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020

2. Van 56% scheiding naar 75% scheiding van het huishoudelijk afval in 2020

Dus: afval scheiden bij de bron. De inwoner zorgt door het goed scheiden van afval voor het verwerken hiervan naar grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen heel goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Beter voor het milieu en minder schaarste van grondstoffen.

Help mee!

Wat is de ‘afvalclub’?

De afvalclub is een samenstelling van verschillende huishoudens die voor een bepaalde periode hun afvalscheiding bijhouden. Onder eventuele begeleiding van een afvaladviseur gaan ze proberen dit waar mogelijk te verbeteren. We zoeken inwoners uit verschillende typen huishoudens:

1. Starters, 1-persoons- en 2-persoons huishoudens

2. Gezinnen met thuiswonende kinderen tussen de 0 en 12 jaar

3. Gezinnen met thuiswonende kinderen ouder dan 12 jaar

4. Senioren zonder thuiswonende kinderen

Wat krijgen de deelnemers van de afvalclub?

De gezinnen die meedoen ontvangen van ons handige scheidingsmiddelen en bruikbare informatie om beter afval te scheiden. Hiermee kunnen ze in een bepaalde periode bijhouden hoe ze afval scheiden en natuurlijk hoe ze dit nog beter zouden kunnen doen. Iedere deelnemer maakt kans op een leuke prijs!

In september ontvangt u meer informatie over de campagne: Afval scheiden: goed bezig!

Agenda 2018

Februari

3 feb : Winterwandeling
17 feb : Ledenvergadering + bingo

Maart

7 mrt : Voorjaarsworkshop
21 mrt : Paaseieren zoeken
24 mrt : Vledderveen Schoon +
Kroegavond
31 mrt : Klaverjassen

April

14 apr  : TAGO Geert Teis
28 apr : Klaverjassen

Mei

12 mei  : Hap, Trap & Geniet Fietstocht
26 mei : Klaverjassen

Mei/Juni - FEESTWEEKEND

31 mei : Stratenvolleybal
1 juni : Spelletjes voor kinderen +
BBQ
2 juni : Rommelmarkt +
Feestavond

Juni

30 juni : Klaverjassen

September

8 sept : Sportieve jeugdactiviteit
22 sept : Burendag brunch
29 sept : Klaverjassen

Oktober

20 okt : Vledderveen Schoon
27 okt : Klaverjassen

November

17 nov : Bowlen Rode Loper
24 nov : Klaverjassen

December

1 dec : Sinterklaasfeest